Burun Estetik Türleri

Rinoplasti işlemi iki önemli kategoriye ayrılır: Cerrahi ve Cerrahi Olmayan.
Birincisi ve en popüler olanı burnu şekillendirmek için cerrahi kesiler yapılmasını içerirken diğeri enjeksiyonlara dayanır.

Cerrahi Rinoplasti


Rinoplasti işleminde, burnunuzu örten cildin altına girilir ve burada yer alan fazla kıkırdak ve kemik çıkarılır. Bazı durumlarda cerrah, burnunuzun yapısını yeniden şekillendirme ve güçlendirmek için kemik veya kıkırdak greftlerini kullanır. Sonrasında, cerrah bu yeniden şekillendirilmiş çatı üzerinde cildi yerine koyarak burnunuzun yeni görünümünü ortaya çıkarır. Özel taleplerinize bağlı olarak burnunuz artık daha büyük, daha küçük, daha geniş veya daha dardır. Köprü, burun ucu veya burun delikleriyle ilgili gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.

Kapalı Rinoplasti

Kapalı Rinoplastide tüm kesiler burun boşluğunun içerisinde yapıldığından bu uygulama hastalar arasında en popüler olanıdır. Kapalı rinoplastide;

• Burun ucundaki şişkinlik riski düşüktür.
• Cerrahiye bağlı komplikasyon veya enfeksiyon riski azalmıştır.
• Rinoplastiye bağlı şişkinlik ve ödem riski azaldığından daha hızlı iyileşme mümkündür.
• Cerrahi işlemin süresi kısa olduğundan daha az anestezi verilir.
• Dışarıdan görülen yara izi yoktur.

Açık Rinoplasti

Bu teknik kapalı rinoplastiyle aynı cerrahi kesileri kullanır; ancak “kolumella” adı verilen burun deliklerini ayıran dokuya burnun dış tarafı üzerinde ilave bir kesi yapılır. Bu ilave kesiyi yapan cerrah burnun üzerindeki deriyi geriye doğru sıyırabilir ve içerideki yapıyı tamamen görebilir. Açık rinoplasti;

• Cerrah için daha iyi görüş alanı sağlar.
• Burnun içerisindeki çerçeveye erişimi kısıtlamaz.
• Cerrah daha iyi bir tanı koyabilir ve uygulama esnasında burun yapısında “ince ayarlamalar” yapabilir.
• Karmaşık deformiteler için en iyi seçenek olabilir.

Revizyon Rinoplastisi (Sekonder Rinoplasti)

Revizyon rinoplastisi, önceden yapılan bir burun ameliyatını “gözden geçirmek” için yapılan “düzeltme” veya “ikincil” ameliyat türüdür. Sekonder rinoplasti, burnu cerrah açısından daha kolay görünür ve erişilebilir kılan ve böylece cerrahın burun deformitelerini daha kolay görmesine ve düzeltmesine imkan sağlayan açık teknikle gerçekleştirilir. Revizyon rinoplastisi ilk işlemde yapılan hataları düzeltmek veya ideal koşulların altında kalan sonuçlarda ince ayarlar yapmak için tasarlanır.

Revizyon rinoplastisi için yapılan konsültasyonda:

• Doktorunuza önceki deneyiminizi ve sonuçlardan niçin mutlu olmadığınıza ilişkin görüşlerinizi açık olarak anlatın
• Cerraha sorununuzu düzeltmek için önerdiği teknik veya işlemi sorun.
• Cerrahınıza hastalarda hangi sıklıkta revizyon yaptığını mutlaka sorun. Hedefleriniz kesinse ve işleminizle ilgili randevu planlanmadan önce olasılıkları anladığınızdan emin olabiliyorsanız ortaya çıkacak sonuçlar karşısında hayal kırıklığına uğrama şansınız daha düşük olacaktır.

En sık rastlanan şikayetlerden bazıları aşağıda belirtilmektedir:

• Doğal gözükmeyen burun ucu
• Burun köprüsünde fazla eksiklik bulunması
• Burun köprüsünün yeterince azaltılmaması
• Burnun hala fazla büyük olması
• Burnun fazla küçük olması
• Solunum güçlüğü
• Burnun yeni görüntüsünden mutlu olmama

Burun cerrahisi prosedürlerinin oldukça karmaşık olabileceği ve revizyon rinoplastisi yaptırmadan önce düşünmeniz gereken birçok etmenin olduğunu unutmayınız.

Cerrahi Olmayan Rinoplasti


Cerrahi olmayan rinoplasti, özellikle cerrahi rinoplasti sonuçları karşısında yüksek düzeyde memnuniyetsizlik yaşayan hastalara yönelik revizyon cerrahisinin alternatifi olarak değerlendirilebilir. Doğal yapıdaki düzensizliklerin yumuşatılması ve dengelenmesine yardımcı olabilir ve sonrasında kişinin burnu öncesinden daha küçük görülebilmektedir. Cerrahi olmayan burun düzeltme işlemi, rinoplasti cerrahisinin aksine burnun büyüklüğünü azaltamaz ve uzun burnun şeklini değiştiremez.

Dolgu Rinoplastisi

Bu işlem burundaki çöküklerin doldurulması, keskin açıların yumuşatılması veya burun ucundaki açının değiştirilmesi, simetrinin sağlanması ve burnunuzun daha küçük ve daha çekici görünmesi için enjekte edilebilen dolgu maddelerinin kullanılmasını içerir.

Enjekte Edilebilen Dolgu Maddeleri

Cerrahi olmayan rinoplastide sık başvurulan yöntem, hafif burun kamburları ve aşağı sarkık burun ucu benzeri hafif ila orta şiddetli kusurların gizlenmesi amacıyla dermal “dolgu maddeleri” olarak bilinen enjekte edilebilen maddelerin kullanılmasıdır. Burun kamburunun ortadan kaldırılması yerine, cerrah kamburun bulunduğu alanı düzlemek amacıyla enjekte edilebilir bir dolgu maddesi kullanır. Bu şekilde elde edilen sonuçlar kalıcı değildir.

Foto Galeri


Medical Park Gaziantep Hastanesi
Mücahitler Mah. 52063 Sk. No:2 Şehitkamil-Gaziantep

T:0 (342) 211 16 63
F:0 (342) 324 88 60
gaziantep@medicalpark.com.tr

444 44 84
Sosyal Medya
  • MedicalPark Gaziantep Mücahitler Mah. 52063 Sk. No:2 Şehitkamil Gaziantep