Liposuction Türleri

Liposuction da kullanılan iki temel teknik vardır: Tümesan ve Ultrasonik Liposuction.

Tümesan Liposuction

Standart liposuction, liposuction, lipoplasti, liposculpture, liposculption ve suction-assisted lipoplasty gibi değişik şekillerde isimlendirilebilir. 1982 yılından beri kullanılan bir yöntemdir. İlk önce yağ doku hazırlanan tümesan sıvısı (serum, adrenalin, vb) ile doldurulur. Daha sonra yağ uzun ince kanüllerle aspire edilir. Aspirasyon işlemi için doğal vücut çizgilerine gizlenebilen birkaç küçük insizyon yapılır. Tümesan tekniği kan kaybını azaltır. Genel anestezi veya intravenöz  sedasyonla desteklenmiş lokal anestezi ile yapılabilir.

Ultrasonik Liposuction

Bu işleme yağ dokunun tümesan sıvısı ile doldurulmasıyla başlanır. Daha sonra yüksek frekanslı  ultrasonik enerji ile yağ daha akıcı, daha kolay emilebilir duruma getirilir.

İki tekniğin kullanıldığı diğer alt gruplar şöyle sıralanabilir:

Suction- assisted liposuction: Geleneksel yöntemdir. Yağ dokuları vakuma bağlı küçük kanüller yardımıyla aspire edilir.

Ultrasound assisted liposuction: Kanül ucundaki ses dalgaları tarafından sıvılaştırılan yağ dokuları aspiratörle dışarı alınır.

Eksternal ultrasound assisted liposuction: Dışardan uygulanan ses dalgaları yağ hücrelerinde değişiklik oluşturur. Enjeksiyonla şişirilmiş olan ve akıcılığı artan yağ dokusu aspire edilir.

VASER assisted liposuction: Aralıklı veya sürekli verilen ultrasonik enerjinin yağ dokusunu sıvılaştırması özelliğinden yararlanılır.

Hangi tekniğin daha üstün olduğuna dair plastik cerrahlar arasında konsensus  oluşmamıştır. Ultrasonik liposuction da kan kaybı daha azdır ve zor bölgelerden yağ daha kolay aspire edilebilir. Fakat deride yanık oluşması, ödem ve seroma gibi komplikasyonlar tümesan liposuction a göre daha fazladır.
Prosedürler arasında sadece çok küçük farklılıklar olması nedeniyle cerrahın en tecrübeli olduğu yöntem en az komplikasyon oluşturacak olan yöntemdir.

Anestezi

Liposuction genel anestezi altında veya sedasyonla yapılabilir. Hangi bölgelerin yapılacağına bağlı olarak cerrahi 30 dakika ile 5 saat arasında sürebilir. Ameliyat sırasında yağa ek olarak vücut sıvıları da aspire edilir. Bu nedenle ameliyat sırasında ve sonrasında  hastaya intravenöz sıvı verilir. Kan transfüzyonu çok nadiren gerekebilir.

Cerrahi sonrası 3-4 hafta kadar korse giyilmelidir. Eğer yüksek volümlü liposuction (5 lt nin üzerinde) yapıldıysa o gece hastanede kalınması uygun olacaktır.

Foto Galeri


Medical Park Gaziantep Hastanesi
Mücahitler Mah. 52063 Sk. No:2 Şehitkamil-Gaziantep

T:0 (342) 211 16 63
F:0 (342) 324 88 60
gaziantep@medicalpark.com.tr

444 44 84
Sosyal Medya
  • MedicalPark Gaziantep Mücahitler Mah. 52063 Sk. No:2 Şehitkamil Gaziantep